Financiële ondersteuning

Stichting Oorlogsgraven Comité Sittard wordt al jaren loyaal en ruimhartig ondersteund door burgers uit Sittard en omgeving. Vooral mensen die zelf de gevolgen van de oorlog hebben ervaren, ondersteunen ons met donaties voor onze activiteiten. Ook de gemeente Sittard-Geleen is een trouwe financiële partner van onze stichting. Daarnaast dragen enkele particuliere fondsen bij aan ons jaarlijkse budget.

Met name voor de bekostiging van onze plannen en activiteiten op educatief gebied zijn we afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Het bestuur van de stichting bestaat uitsluitend uit pro deo werkende vrijwilligers, wat de bestuurlijke kosten tot een minimum beperkt. Daardoor kunnen we vrijwel alle inkomsten besteden aan inhoudelijke zaken.

ANBI-erkend goed doel

De stichting is inmiddels door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kort gezegd: een ANBI. Een schenking of een making aan de stichting is volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De stichting is dus een officieel erkend goed doel. U kunt u een donatie aan de stichting in mindering brengen op het belastbaar bedrag voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. De wetgever opent daartoe enkele mogelijkheden, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij ons of bij uw fiscaal deskundige.

De gegevens t.b.v. onze ANBI certificering treft u hier aan.

Sponsorvermelding

Onze stichting werkt niet met sponsorcontracten in de zin van tegenprestaties. Wij vermelden onze sponsoren desgewenst wel op onze website. En zij mogen bij onze officiële gelegenheden rekenen op een vip-behandeling en privileges.

Ondersteuning in natura

Naast de financiële ondersteuning zijn wij ook erkentelijk voor de substantiële ondersteuning in natura. Zoals de muzikale opluistering van gelegenheden, de religieuze ondersteuning bij officiële gelegenheden en vieringen, en de belangeloze vrijwilligers op wie wij een beroep kunnen doen. Ook de Britse strijdkrachten nemen bepaalde zaken materieel en financieel voor hun rekening.

Overweegt u ook om een steentje bij te dragen?

Alleen bij ons komt uw bijdrage gegarandeerd ten goede aan de officiële herdenking.

Onze sponsoren

– Gemeente Sittard-Geleen
– Provincie Limburg
– Ermeco Digitale Communicatie, www.ermeco.nl
– Rabobank Westelijke Mijnstreek, www.rabobank.nl
– Een aantal begunstigers wensen niet te worden vermeld. Ook hun zijn wij zeer erkentelijk.

Bank

Uw donaties en giften zijn van harte welkom op rekeningnummer
NL98 RABO 0105 0883 82 bij de Rabobank,
ten name van Stichting Oorlogsgraven Comité Sittard.