Boek over Limburgse Oorlogsmonumenten

In 2013 gaf de Stichting een eigen boek uit. Nu zijn wij opmerkzaam gemaakt op een ander, nieuw boek over herdenking in Limburg. Aangezien wij gemerkt hebben dat er onder de bezoekers van onze site de nodige liefhebbers zijn voor dit soort literatuur, willen wij...