Door ANBI-status fiscaal aantrekkelijk

De stichting is bij beschikking van de Belastingdienst onvoorwaardelijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogenaamde: ANBI, en wel met ingang van 1 januari 2013. Dit betekent dat de stichting door een speciale afdeling van de fiscus is getoetst...

Eerste bestellingen al binnen

Sponsoren, die tenminste € 100 doneren, zijn gegarandeerd van ontvangst van het door de stichting uit te geven boek, dat binnenkort in beperkte oplage verschijnt. Wij lieten vorige week per post enkele tientallen sponsorverzoeken  de deur uitgaan en mochten als...

Rabobank doet serieuze sponsorbijdrage

De Rabobank Westelijke Mijnstreek berichtte de stichting onlangs dat zij haar ook in 2013 met een serieuze sponsorbijdrage zal ondersteunen. Als dank voor het feit dat de stichting al jaren, nimmer vergeefs, een beroep op de Bank kan doen, zal ook een lid van haar...

Ook dit jaar: Gasten uit het Verenigd Koninkrijk

De stichting maakt het jaarlijks (zowel financieel als organisatorisch) mogelijk voor familieleden van gesneuvelde soldaten om de activiteiten op Klaprooszondag bij te wonen en het graf van hun gesneuveld familielid te bezoeken. Dit jaar valt de eer te beurt aan...

Voorbereidingen in volle gang

Dit jaar is op zondag 10 november Remembrance Day oftewel Klaprooszondag. De voorbereidingen voor de ceremoniële plechtigheden  in Sittard zijn in volle gang. Er moet met een groot aantal partijen soms samen, soms apart overlegd en samengewerkt worden. Alles ligt goed...