Het bestuur is op zoek naar levende getuigen en materiaal

In 2015 bestaat het oorlogskerkhof in Ophoven precies 70 jaar. Het stichtingsbestuur wil daarom dit jaar het accent leggen op het ontstaan van de begraafplaats, en de eerste jaren daarna. In het verleden hebben wij al enige informatie, foto’s en ander materiaal...

Nieuw bestuurslid

Met ingang van 17 januari 2015 is Patrick Werdens uit Sittard toegetreden tot het bestuur van de stichting. Patrick is 46 jaar en heeft veel affiniteit met het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Hij heeft in 2014 al een aantal maanden met het bestuur meegedraaid...

Ook andere herdenkingsbesturen actief

Naast onze stichting bestaan in Limburg nog een aantal andere initiatieven, die zich met herdenking en geschiedenis betreffende de Tweede Wereldoorlog bezig houden. Bijgevoegd ziet u een tweetal krantenartikelen waaruit blijkt van hun activiteiten. Het bestuur uit...