In hun toespraken op de afsluitende receptie voor een met 130 mensen afgeladen vol Mariapark waren ze het met elkaar eens: herdenken is noodzakelijk. Het betekent in mererlei opzicht heel veel. Het is een christelijke waarde om je doden te eren, maar het is ook: beseffen welke offers er nodig waren voor vrede, vrijheid, veiligheid en democratie. Daarom mogen we niet rusten en moeten wij door te herdenken ook de boodschap uitdragen op nieuwere generaties. Hoewel ieder vanuit een andere invalshoek, waren ze het in de kern helemaal met elkaar eens. Nooit meer oorlog. Maar dat kan alleen door er elke dag aan te werken, met respect, zorg en belangstelling voor anderen. Tevens met discipline en handhaving. Eenieder moet zich elke dag inzetten voor behoud en verbetering van onze samenleving.