De stichting is bij beschikking van de Belastingdienst onvoorwaardelijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogenaamde: ANBI, en wel met ingang van 1 januari 2013.
Dit betekent dat de stichting door een speciale afdeling van de fiscus is getoetst en zonder enig voorbehoud aan de daarvoor geldende normen voldoet. De stichting is fiscaal erkend als goed doel.

Voor donateurs en sponsoren betekent dit dat er bepaalde fiscale mogelijkheden bestaan. Voor de goede orde: Ook wie € 100 of meer doneert kan het volledige bedrag in zijn aangifte betrekken, ook al krijgt men een exemplaar van het boek cadeau.

Een of ander is natuurlijk altijd afhankelijk van de persoonlijke fiscale situatie van de donateur of sponsor, zodat de stichting op zich terzake geen verantwoording draagt. 

Het ANBI-nummer van de stichting is 816277151.