In het bijzijn van diverse media, genodigde gasten en vertegenwoordigers van de Britse strijdkrachten heeft burgemeester Cox van de Gemeente Sittard-Geleen op 4 oktober op het gemeentehuis te Sittard uit handen van de voorzitter van het klaprooscomité mevrouw Versteegh-Weijers het eerste exemplaar van het boek “We will remember” in ontvangst genomen. De burgemeester toonde zich daarbij een uitstekende gastheer en sprak in vlekkeloos Engels de aanwezigen toe.

Daarnaast waren er exemplaren van het boek voor de leiding van de Britse strijdkrachten en voor Deken van Rens, die de stichting al vele jaren in woord en daad bijstaat.

Ook de aanwezige vertegenwoordigers van de Rabobank Westelijke Mijnstreek (jarenlange sponsor),  de Vereniging Sittards Verleden en de Anglicaanse kerk, alsmede de stadsarchivaris, ontvingen exemplaren van het unieke boek.

Bij de stichting komen reeds de nodige particuliere bestellingen binnen. Binnenkort ontvangt iedereen informatie over de afhandeling van die bestelling. Wie er nog voor in aanmerking wil komen, moet niet te lang wachten.

4 oktober SG nieuws