Een afvaardiging van de stichting bezocht op maandag 17 november jl. het prachtige concert van “Die BigBand der Bundeswehr on Tour” in de schouwburg van Heerlen.
Generaal Domröse klom in hoogsteigen persoon op het podium om zijn steentje bij te dragen.