Al ruim 40 jaar is hij katholiek priester, waarvan inmiddels alweer vele jaren tevens Pastoor-Deken van Sittard: Mgr. Wilbert van Rens. Ook dit jaar zal hij de oecumenische herdenkingsdienst op Klaprooszondag met verve voorgaan. Het klaprooscomité kan al vele jaren rekenen op zijn betrokken inbreng en onbaatzuchtige inzet.

Hij is een waardig opvolger van o.a. Deken Mgr. Haenraets die tijdens de verschrikkelijke oorlogswinter van 1944/45 de burgers van Sittard bijstond in de angstigste dagen van hun leven, toen Sittard vlak achter de frontlinie vaak zwaar onder vuur lag.

Deken Haenraets heeft van die winter een dagboek bijgehouden dat onder de titel Sittard Frontstad veel inzicht geeft in wat er zich toen afspeelde en wat de kerk voor mensen in nood kan betekenen. Daarin wordt ook gewag gemaakt van zijn aanwezigheid in januari 1945 bij tientallen ´begravingen op het Engelse kerkhof te Ophoven´.

Deken Van Rens is in positieve zin trots op zijn dekenaat en de prachtige kerken, die daarin zijn gelegen. Wellicht dat de klaproosbezoekers ook op reguliere zondagen de weg naar zijn mooie kerken weten te vinden.

Het comité wil bij deze (nogmaals) haar grote erkentelijkheid jegens Monseigneur Van Rens uitdrukken.

IMG_7698

Op de foto ontvangt de Deken een van de eerste exemplaren van het boek We Will Remember (gemeentehuis, 4 oktober 2013).