Op 4 mei heeft het Oorlogsgravencomité deelgenomen aan de plechtigheden betreffende dodenherdenking. Er was op deze mooie zondag veel publieke belangstelling.
Na de oecumenische dienst in de kloosterkapel aan de Plakstraat trok het gezelschap achter de Stadsschutterij aan, eerst naar het monument op de Markt waar kransen werden gelegd.
Vervolgens ging de stoet te voet naar de Algemene Begraafplaats van Sittard, alwaar reeds een grote schare belangstellenden aanwezig was.
Bij het monument op de begraafplaats vonden de verdere plechtigheden plaats.
Het Oorlogsgravencomité legde bij die gelegenheid ook een krans.
Onderdeel van het programma was dit jaar voor het eerst een bijdrage van een klas scholieren uit Geleen, het zogenaamde kindermonument.
Mede daardoor was de aanwezigheid van jeugdigen met ouders aanzienlijk groter dan voorheen.
De aanwezigen werden niet alleen ´getrakteerd´ op passende muziek en een mooi gedicht, maar ook nog op een fly-past van een heuse Spitfire uit de Tweede Wereldoorlog.
Na een inspirerende toespraak van de burgemeester werden de vlaggen gehesen en het volkslied gespeeld / gezongen. Een Britse militair in uniform was aanwezig om zijn land te vertegenwoordigen.
Tot slot werd in colonne over het kerkhof gegaan langs de oorlogsgraven, als eerbetoon aan de daar gelegen gesneuvelde Britse en Nederlandse militairen.
Overigens was ´s-middags omstreeks 16.00 uur in het kader van dodenherdenking reeds een originele Lancaster-bommenwerper uit WOII over de binnenstad van Sittard gevlogen.
De Sittardse gemeenschap kan terugkijken op een zeer geslaagde editie van dodenherdenking.
Een en ander werd breed uitgemeten in diverse media.
De boodschap van “vrijheid geef je door” werd daarmee ruimschoots uitgedragen.