Zaterdagmiddag bezochten moeder en zoon Graham voor de eerste keer het graf van hun schoonvader c.q. grootvader sergeant Alfred Graham, of zoals zij hem zelf liefkozend noemen: Alfie. Zij voorzagen het graf van een mooie bos bloemen.

Na de eerste moeilijke minuten raakten ze wat meer ontspannen, zoals op de foto is te zien. Tussen hen in de secretaris van het comité.

Graham