Met alle media-aandacht van de laatste tijd, het unieke boek en deze site, is er nog nooit zo veel aandacht geweest voor de herdenking op klaprooszondag als in 2013.  Afgaande op de aanmeldingen voor de herdenkingsdienst in de St. Petrus-kerk en de  kranslegging op het War Cemetery zullen deze plechtigheden wellicht tot de laatste plaats bezet zijn. Gelukkig is er in de Grote Kerk van Sittard plaats voor heel veel mensen.

Aan de volledige herdenking zal o.a. worden deelgenomen door:

– burgemeester Cox van de Gemeente Sittard-Geleen,

– de gouverneur van de Provincie Limburg, de heer Bovens (zie foto),  en:

luitenant-generaal Tieskens, een van de hoogste Nederlandse  Nato-officieren.

Ook verschillende groepen oorlogsveteranen zullen acte de présence geven, net als een groot deel van de Britse militaire gemeenschap uit Brunssum. Het Oranjecomité Sittard en een groep uit Born en Grevenbicht, waar ook enkele Britse militairen zijn begraven, zijn zoals altijd van de partij.

Het comité hoopt echter vooral op veel belangstelling van waar het allemaal om begonnen is: de burgers van Sittard en omstreken, jong en oud. Wellicht zal voor de eerste maal een groep scholieren van het Trevianum haar opwachting maken. De leerkrachten van deze school hebben in hun lessen speciale aandacht besteed aan de herdenking in het Gemenebest en in Sittard.

De toegang is vrij, maar zorg dat u ruimschoots op tijd aanwezig bent.

Voor mindervaliden zijn in de kerk aparte plaatsen gereserveerd.

De kerkdienst begint om 10.00 uur, de ceremonie op het kerkhof om 11.40 uur.

Dus:  tot zondag TIEN  NOVEMBER. 

media_xl_866783