In 2015 bestaat het oorlogskerkhof in Ophoven precies 70 jaar.
Het stichtingsbestuur wil daarom dit jaar het accent leggen op het ontstaan van de begraafplaats, en de eerste jaren daarna.
In het verleden hebben wij al enige informatie, foto’s en ander materiaal ontvangen, voor een deel ook te vinden op deze website. Maar er moet meer beschikbaar zijn.
Het bestuur roept daarom op om zich te melden:

  1. Iedereen die uit eigen ervaring in 1945 of de eerste jaren daarna iets kan vertellen of in die tijd zelf iets heeft meegemaakt op of om het kerkhof;
  2. Iedereen aan wie ouders of grootouders uit hun eigen ervaring iets verteld hebben over het kerkhof;
  3. Iedereen die met betrekking tot het kerkhof beschikt over spullen of materiaal uit die periode zoals foto’s, artikelen, knipsels, voorwerpen etc.;
  4. Iedereen die over adressen, telefoonnummers of andere gegevens beschikt van personen of instanties die ons verder kunnen helpen.

Wellicht wonen er in Sittard, meer in het bijzonder in de wijk Ophoven, nog de nodige mensen, die ons verder kunnen helpen.

Het beschikbare materiaal en getuigenverslagen willen wij gebruiken voor perspublicaties en presentaties op scholen, in de media of in de wijk.
Misschien dat het materiaal wel tot een tentoonstelling of een boek leidt.
Door gebruik van moderne technieken hoeft u uw eigen spullen niet af te geven.