Tijdens de oecumenische dienst op 12 november a.s. in de St. Petruskerk zal Rt. Rev. Dr. Robert Innes, Bishop of Gibraltar in Europe de preek verzorgen.

Wij zijn bijzonder verheugd dat de bisschop van het grootste bisdom van de Kerk van Engeland naar Sittard komt. Het bisdom overziet zowat een zesde van het aardoppervlak bestaande uit Europa (m.u.v. de Britse Eilanden, Marokko, Turkijke en het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie. De zetel van het bisdom is gevestigd in Gibraltar.

Na de oecumenische dienst zal bisschop Robert Innes ook meegaan naar het kerkhof in Ophoven om de aldaar begraven gesneuvelden te herdenken.

Rt. Rev. Dr. Robert Innes