Het Oorlogsgravencomité was ook present tijdens de officiële gebeurtenissen op Koningsdag.
Haar bijzondere felicitaties gingen met name uit naar Deken Van Rens, met wie het comité altijd nauw samenwerkt.
Hij werd namelijk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Op de foto ziet u namens het stichtingsbestuur mevrouw Karin van Heeswijk met een blije Deken.

IMG_0843