logo graaf huyn college Woensdag 18 december 2013 verzorgde de Stichting op het Graaf Huyn College te Geleen twee lezingen over de bevrijding van en herdenking in de Westelijke Mijnstreek. De lezingen werden geheel op maat voorbereid en gepresenteerd door Bart Moonen, een student met een grote kennis over alle facetten van de Tweede Wereldoorlog. Met zijn interessant verhaal wist hij zo’n 150 leerlingen van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Ook voor de aanwezige geschiedenisleraren was het zeer informatief.

De informatie over de bombardementen op en beschietingen van Geleen en Sittard was nieuw voor de leerlingen. Ook de ligging van en uitleg over de belangrijkste oorlogsmonumenten in onze Gemeente was bij menigeen onbekend. Het was al met al voor de bezoekende leerlingen een zeer welkome aanvulling op de reguliere stof uit de geschiedenisles. Bovendien was er aandacht voor het werk van de Stichting én voor de Grote Boodschap van vrijheid, vrede en veiligheid. De Stichting schonk bij gelegenheid van de presentaties twee exemplaren van haar unieke boek “We will Remember” aan de geschiedenissectie van de scholengemeenschap.

Genoemde Bart Moonen (Sittard, 1990) is momenteel in de laatste fase van zijn archeologie-studie. Hij doet intensief bodem-onderzoek in het Saarland en de Hunsrück op minder bekende WO II-locaties. Zijn ervaringen en vondsten leidden reeds 3 maal tot een bezoek aan de Verenigde Staten. Bart geeft daar op uitnodiging van de organisatie presentaties op de jaarlijkse nationale conventie voor oorlogsveteranen. Hij bracht bij die gelegenheid bepaalde persoonlijke items terug naar WO II-veteranen en hun nabestaanden. Dit leidde tot emotionele reacties en aandacht in de landelijke pers.

Naar aanleiding van zijn goede presentaties op het Graaf Huyn College is Bart door vertegenwoordigers van de Gemeente Sittard-Geleen benaderd om in aanloop naar Bevrijdingsdag 2014 een aantal geschiedenislessen te verzorgen voor leerlingen van het Trevianum, waar hij enkele jaren geleden zijn eigen middelbare school-tijd doorbracht.

Het Stichtingsbestuur is verheugd op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren enerzijds, door informatie, aan de bekendheid bij de jeugd met de gebeurtenissen in de bewuste periode én anderzijds, door herdenking, aan het besef dat onze maatschappelijke verworvenheden grote offers heeft gekost.

De Stichting is binnen het kader van haar doelstelling ook bereid om voor andere scholen of instellingen in haar werkgebied presentaties te verzorgen.