Naast onze stichting bestaan in Limburg nog een aantal andere initiatieven, die zich met herdenking en geschiedenis betreffende de Tweede Wereldoorlog bezig houden.
Bijgevoegd ziet u een tweetal krantenartikelen waaruit blijkt van hun activiteiten.
Het bestuur uit Brunssum bezocht Vera Lynn, de beroemde zangeres, en een comité uit Susteren ontving de familie van de bekende, vorig jaar overleden majoor Evans voor een herdenkingsplechtigheid.
Wij complimenteren onze collega-besturen met hun mooie activiteiten. Zodoende blijft de herinnering en herdenking in leven.