Dinsdag 22 en donderdag 24 april was het dan zover. Enkele honderden gymnasiasten van het Trevianum te Sittard hadden er lang naar uitgekeken.
Op deze dagen verzorgden Bart Moonen (student) en Peer Boselie (stadsarchivaris) acht geschiedkundige presentaties voor evenzovele klassen van het Gymnasium van het Trevianum.
En wel op bijzondere locaties.
Bart gaf een les over het verloop van de Tweede Wereldoorlog in de Westelijke Mijnstreek, de bevrijding van Limburg in 1944 en 1945, alsmede de herdenkingen ná de oorlog.
Dit deed hij in de gewelvenkelders van het Kloosterkwartier te Sittard; in de oorlog nog intensief gebruikt als schuilkelder.
Peer verzorgde een lezing over de gevolgen van de oorlog in gemelde regio, o.a. de gebeurtenissen betreffende de Selfkant. Hij deed dat in het aan de Oude Markt gelegen Mariapark.
De heren hadden zich veel moeite gedaan om een interessant programma aan te bieden en de reacties van de leerlingen waren dan ook ronduit enthousiast.
De inbreng van Bart kwam tot stand door tussenkomst van het Oorlogsgravencomité Sittard.