Ze hebben er iets langer op moeten wachten maar voorafgaande aan de oecumenische dienst hebben wij de Pipers kunnen bedanken voor hun jarenlange bijdrage aan onze herdenkingen. Ook zij hebben van ons een geëmailleerde klaproos gekregen.

Op de foto staan Henrico Lumeij en Steph Quaedvlieg

Pipers