Dit jaar zullen militairen van JFC Brunssum, voorheen Afcent, voor de 50e keer deelnemen aan de herdenkingen. Deze vinden traditioneel plaats in het weekend dat het dichtst bij 11 november ligt.

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

 

Zaterdag 11 november:

Middels een ceremonie worden op de volgende plaatsen de begraven Britse soldaten herdacht:

Om 11.00 uur worden op de Algemene Begraafplaats Sittard aan de Lahrweg de 20 alhier begraven Britse soldaten herdacht.

Om 14.30 uur worden op de begraafplaats bij de Protestantse Kerk in Grevenbicht de 2 alhier begraven Britse soldaten herdacht.

Om 16.00 uur worden op de begraafplaats Born aan de Mgr. Buckxstraat de 3 alhier begraven Britse soldaten herdacht. Deze herdenking vindt plaats i.s.m. Schutterij St. Martinus, Born

 

Zondag 12 november:

Om 10.00 uur vindt er in de St. Petruskerk oecumenische dienst plaats waarin de gevallenen herdacht worden. Dit jaar zal Rt. Rev. Dr. Robert Innes, Bishop of Gibraltar in Europe de preek verzorgen tijdens de dienst. De muzikale bijdragen worden verzorgd door de Philharmonie, het St. Petruskoor en de Pipers van de Coriovallum Pipe Band.

Aansluitend aan de dienst vindt er op het Britse oorlogskerkhof aan de Kromstraat in Ophoven om 11.30 uur een ceremoniële kranslegging plaats.

Bij zowel de dienst alsook de ceremoniële kranslegging zullen Gouverneur Bovens, Burgemeester Cox en een aantal hoge NAVO-officieren aanwezig zijn.

De oecumenische dienst wordt voorgegaan door Reader J. Waterschoot, Deken W. van Rens en Dominee I. Pluim. Zij spreken ook de gebeden uit op het kerkhof.