De Rabobank Westelijke Mijnstreek berichtte de stichting onlangs dat zij haar ook in 2013 met een serieuze sponsorbijdrage zal ondersteunen. Als dank voor het feit dat de stichting al jaren, nimmer vergeefs, een beroep op de Bank kan doen, zal ook een lid van haar directie op 4 oktober één van de eerste exemplaren van het boek uit handen van de voorzitter van de stichting in ontvangst nemen.

Ook Deken Mgr. W. van Rens, uit dank voor zijn nimmer aflatende inzet voor de stichting, alsmede stadarchivaris Peer Boselie zullen dit heuglijke feit ten deel vallen.

Het allereerste exemplaar is echter voor burgemeester Cox.