Leerlingen van groep 7 van BS De Lemborgh hebben i.h.k.v. het Kindermonument bij alle graven op het Oorlogskerkhof in Ophoven een roos gelegd. Het monument is een initiatief dat moet bijdragen aan de betrokkenheid van  kinderen en hun ouders bij het herdenken van slachtoffers van oorlogsgeweld. Op 4 mei 2016 zal het uiteindelijke project namens de school gerealiseerd worden.

Wij willen de kinderen en hun leerkrachten bedanken voor hun waardige bijdrage aan de herdenking.