Ondanks het feit dat veel Britse soldaten pas op zaterdag thuis waren gekomen, waren ze toch in grote getale met hun familie naar Sittard gekomen. Ook de Sittardse bevolking was ruim vertegenwoordigd bij de oecumenische dienst.

De gebeden en overdenkingen van Protestants Dominee Irene Pluim, Katholiek Diaken Ben ter Haar en Anglicaans Reverend Francis Noordanus kregen een luisterend en instemmend oor bij de aanwezigen. En niet te vergeten de muzikale bijdragen van Petruskoor, Philharmonie en Pipers, hierdoor kreeg de dienst wederom haar bijzondere karakter.

Het Oorlogsgravencomité was weer bijzonder dankbaar voor de bijdragen van een ieder.

Boekje