Woensdag 6 november verscheen de wekelijkse editie van het veelgelezen regionale blad De Trompetter Maas en Mijn. Daarin werd in verband met de naderende klaprooszondag aandacht besteed aan één van de op het kerkhof in Ophoven begraven militairen, sergeant Alfred Graham.

Familieleden van hem zullen als speciale gasten van de organisatie a.s. zondag de herdenkingsplechtigheden bijwonen en eerstmaals het graf van hun schoonvader / grootvader bezoeken. Zij zullen ook in contact komen met twee Nederlandse broers, die alitjd speciale aandacht aan dit graf hebben besteed en met de familie van de gesneuvelde hebben gecorrespondeerd.

Gemelde publicatie treft u hierbij aan.

Wij danken de schrijver Harie Bronneberg  voor het mooie artikel.

artikel 6 november 2013

Langs de weg van Susteren naar Tudderen is overigens door lokale bewoners uit Schalbruch en Isenbruch een herdenkingskruis geplaatst ter nagedachtenis van de in de aanpalende velden gesneuvelde Britse militairen.