Woensdag 26 maart was, zoals te zien is op de foto, het voltallig stichtingsbestuur te gast op de Navo-basis in Brunssum.
Na een interessante presentatie door de heer Mellor van de Britse strijdkrachten werd er gezamenlijk geluncht en informeel bijgepraat over recente ontwikkelingen.
Vervolgens werden ook al weer contacten gelegd en afspraken gemaakt voor de volgende editie van het klaproosweekend, november 2014. Het stichtingsbestuur wil er uiteraard voor zorgen dat ook dit jaar alles weer probleemloos verloopt. Daarom heeft een goede evaluatie van vorige keer plaats gevonden en zijn de eerste voorbereidingen voor de nieuwe editie al getroffen.
Daarbij is assistentie van Britse zijde onontbeerlijk. Enerzijds faciliteren en ondersteunen zij bepaalde zaken, anderzijds dragen zij mede verantwoordelijkheid voor met name de gang van zaken op het Britse oorlogskerkhof in Ophoven.
Bepaalde aangelegenheden vinden in nauw overleg plaats.
Wellicht dat Britse militairen dit jaar ook acte de présence geven bij de herdenking op 4 mei.
Met het kabinet van burgemeester Cox heeft onlangs eveneens een prettige bijeenkomst ter evaluatie en voorbereiding plaats gevonden.

IMGM0623